Istraživanja su pokazala da kišnica može prodrijeti ispod Zemljine kore


Istraživači sa sveučilišta u Southamptonu utvrdili su da kišnica može prodrijeti ispod Zemljine gornje kore. Otkriće bi moglo promijeniti razumijevanje o tome kakvog su oblika potresi i mineralne naslage. Područja u kojim je pronađena kišnica temperatura prelazi 300°C.
To bi moglo imati značajni utjecaj, s obzirom da tekućine koje se nalaze u Zemljinoj kori mogu oslabiti stijene koje mogu izazvati potresi. Ove tekućine također mogu sadržavati visoke koncentracije vrijednih naslaga, kao što su zlato.
Znanstvenici sada vjeruju da kišnica može imati važnu ulogu u ovim važnim procesima.

Video: theweathernetwork