Izvrsna kakvoća: Hrvatska, Malta i Cipar s najčistijim morem u Europi

Hrvatsko je more vrlo čisto, odnosno, zajedno s Maltom i Ciprom, među najčistijima u Europi – pokazalo je ispitivanje kakvoće Jadrana u sedam priobalnih županija, čije je rezultate jučer predstavio ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.

Od 913 uzoraka mora uzetih od sredine svibnja do kraja rujna prošle godine na 779 plaža u cijeloj Hrvatskoj, čak ih je 96,28 posto ocijenjeno izvrsnima, nešto malo više od dva posto uzoraka pokazalo je da je more na tim točkama dobro za kupanje, osam je uzoraka dobilo zadovoljavajuću ocjenu, dok je šest uzoraka, odnosno 0,66 posto od ukupnog broja, ocjenjeno nezadovoljavajućim za kupanje. More lani nije bilo za kupanje na, redom, Slatini u Opatiji, u autokampu Stupice u Medulinu, na dvije plaže u Kaštel Gomilici, na plaži Gojača u Kaštel Sućurcu i na plaži Polače na Mljetu. Na tri plaže – kod kampa u Kaštel Gomilici, na plaži Gojača u Kaštel Sućurcu i u autokampu Stupice u Medulinu – kakvoća mora, štoviše, ne zadovoljava već četiri sezone zaredom. Što se Primorsko-goranske županije tiče, lani nije zadovoljila samo Slatina, dok je izvrsnu ocjenu dobilo 97,89 posto uzoraka uzetih na ukupno 232 mjesta.

Ovlašteni laboratoriji
U Istarskoj županiji nezadovoljavajuća je samo plaža autokampa Stupice, velika većina (97,54 posto) uzoraka sa 198 mjesta ocijenjeno je pak izvrsnima. Prema konačnoj ocjeni za protekle četiri sezone, od 2010. do 2013. godine, kakvoća mora za kupanje bila je izvrsna i dobra na 99 posto točaka, dok je njih 0,77 posto ocijenjeno zadovoljavajućima, a 0,33 posto nezadovoljavajućima.

– Hrvatska je godinama u samom vrhu u Europi po čistoći mora, na što s pravom možemo biti ponosni. U posljednje četiri sezone kakvoća mora za kupanje bila je izvrsna ili dobra na čak 99 posto točaka mjerenja. Naša je obaveza raditi na tome da takvo stanje očuvamo i da taj potencijal pretvorimo u održivi rast i razvoj, posebice u turizmu, kazao je jučer Zmajlović.

Ispitivanje kakvoće mora na Jadranu provodi se sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kakvoćom vode za kupanje, a program provode ovlašteni laboratoriji.

Morska strategija
Svake godine daje se godišnja ocjena kakvoće mora, kao i konačna ocjena koja obuhvaća prethodne četiri sezone.

Prema nizu godišnjih izvješća Europske agencije za zaštitu okoliša, kakvoća mora za kupanje u Hrvatskoj među najbolje je ocijenjenima na području Europe. Hrvatska je u top tri zemlje u Europi, uz Cipar i Maltu. Kako je kazao Zmajlović, u tijeku je izrada morske strategije do 2020. godine, čije se usvajanje očekuje iduće godine, dok će ove godine biti izrađen akcijski program s konkretnim mjerama za unapređenje morskog okoliša.

Izvor: Novi List
Naslovna: S. Drechsler

Sličan sadržaj