Kanada: Zagrijavanje povećava rizik od poplava


Zagrijavanje i temperature iznad prosjeka povećavaju rizik od poplava. Kombinacija s puno snijega ove zime je rezultirala s taloženjem većih količina snijega.

Trenutno povećanje temperatura će rezultirati bržem topljenju snijega i mogućnosti poplava. Otapanjem snijega očekuju se poplave koje bi mogle poplaviti neka područja i ceste.

Sličan sadržaj