KARTA PORASTA I SMANJENJA GLOBALNIH ŠUMSKIH POVRŠINA OD 2000. GODINE


Na temelju podataka prikupljenih satelitom “Landsat 7” NASA i USGS nacrtali su kartu porasta i smanjenja šumskih površina od 2000. godine.

U tom razdoblju 2.3 milijuna kvadratnih kilometara šume je izgubljeno, a 800 tisuća nanovo obnovljeno.

Brazil, koji je bio kritiziran za najveću eksploataciju Amazonske prašume, smanjio je sječu sa 40 tisuća kvadratnih kilometara na godinu, na 20 tisuća kilometara kvadratnih godišnje.
Istovremeno, Indonezija je svoju eksploataciju dodatno povećala.

Sličan sadržaj