KRETANJA TROPSKIH SUSTAVA KROZ POVIJEST


Nedavno smo napisali da je američka Nacionalna uprava za atmosferu i oceane na temelju dugoročnog promatranja objavila najčešće putanje tropskih sustava putem interaktivne mape.
Na gore prikazanoj karti dano je kretanje svih većih tropskih sustava, a interaktivnu kartu mogu nadopunjavati i sami korisnici.

Sličan sadržaj