Ljeto ponekad izaziva depresiju

Sunčani dani i topao zrak za mnoge predstavljaju ljetnu sezonu. Međutim, za rijetke visoka vlaga i svijetli dani mogu stvoriti depresiju.

Iako je depresija češća po zimi, zbog hladnog i većinom tmurnog vremena, može se desiti i po ljeti. Uglavnom je za 100 zimskih depresija tek 1 po ljeti.

Unatoč velikih razlika u broju, u SAD-u veliki broj ljudi pati i po ljeti. Simptomi su tuga, smanjena volja za socijalizacijom, promjene u apetitu,spavanju i slično.

Sličan sadržaj