Mogu li se turbulencije predvidjeti?

Ništa nije moglo pripremiti putnike na velike turbulencije u zrakoplovu United Airlinesa.

Zrakoplov je primio 114 putnika i 5 članova posade, te je naišao na turbulencije dovoljno jake da ga drže uspravno. Prema najnovijim brojkama iz Savezne uprave zrakoplovstva u SAD-u, 329 ljudi u razdoblju između 2001 i 2002 je ozlijeđeno zbog turbulencija zrakoplova.

Dakle, postavlja se pitanje dali se može nešto učiniti da se to izbjegne?

Prvenstveno da kažemo što je to turbulencija. Turbulencija je nepravilno vrtložno gibanje koje se pojavljuje u tekućinama i plinovima kad struje pored čvrstih predmeta ili kad im brzina strujanja prijeđe određenu granicu.

Stručnjaci kažu da su konvektivne turbulencije češće po ljetnim mjesecima, kada je tlo toplo i vrući zrak se diže.

Do turbulencija može doći letom preko planina. Turbulencije mogu biti uzrokovane jakim ciklonama i donošenjem fronte. Razlozi turbulencija su čudni i ne mogu se predvidjeti, ali jedno je sigurno putnicima će ostajati u sjećanju.

Video: The Weather Network
Foto: Danas.net

Sličan sadržaj