Noćas počinje zimsko računanje vremena

Noćas počinje zimsko računanje vremena. Pomicanjem kazaljki sata za jedan sat unatrag vrijeme od 3 sata računa se kao 2 sata.

U željezničkome će prometu zbog pomicanja vremena s 3 sata na 2 sata tri putnička vlaka biti zaustavljena na sat vremena u kolodvorima u kojima se zateknu u skladu s voznim redom. Riječ je o po jednome vlaku na relacijama Vinkovci Zagreb (stajat će u kolodvoru Vinkovci), Varaždin Zagreb (stajat će u kolodvoru Varaždin) i Osijek Zagreb (stajat će u kolodvoru Špišić Bukovica).

U razdoblju zimskog računanja vremena na motornim vozilima, za vrijeme vožnje i danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla. Motociklisti cijele godine moraju imati upaljena svjetla za vožnje na svojim motociklima.
Prelaskom na zimsko računanje vremena mijenja se i način obračuna električne energije: viša tarifa traje od 7 do 21 sat, a niža od 21 do 7 sati.

HRT

Sličan sadržaj