NP Sjeverni Velebit (FOTO)

Na mail su nam pristigle fotografije iz NP Sjeverni Velebit. Snimljene su otprilike prije dva tjedna, uz slabu vidljivost prema moru, otoci su se jedva nazirali. Jedino se južni do Velebita vidio bolje.
Snijega je na letvi bilo je malo manje od 80 cm, ali na Premužićevoj stazi i preko dva metra. Isto tako i na cesti koja je na nekim dijelovima izgledala kao bob staza.
Sve ovo napisao nam je i poslao Franjo Novosel koji je i autor fotografija.

Sličan sadržaj