Odronjavanja tla: Gdje se događaju i zašto


Lavina blata koja je prošli mjesec harala gradom Oso, Washington, prouzročila je smrt više od 30 ljudi, a za mnogima se još traga.

Ruralni dio grada sada je zatočen u mješavini zemlje, blata i prljavštine. U izvještaj iz Seattle Timesa, kojeg je 1999. godine napisao geomorfolog Daniel J. Miller, upozorio je na „potencijalnu opasnost od katastrofe“.

Prema Agenciji za geološki nadzor u SAD-u, lavina je pokrenuta zbog utjecaja gravitacije na dijelove gdje je nagib bio prestrm. Iako, naravno, niz različitih čimbenika utječe na ovu pojavu, utjecaj količine oborina je najveći.

Skoro svako odronjavanje ima više različitih uzroka.

Osim erozije vodenih tokova, ledenjaka i valova, potresi i erupcije vulkana, kao i ljudske aktivnosti, također mogu uzrokovati odronjavanje.

Jedan od uzroka odronjavanja je često čovjek – zbog sječe ili iskopavanja.

Erupcija vulkana na planini Sv. Helena prouzrokovala je masivno proklizavanje tla. To je proklizavanje bilo 57 puta veće od onog u Salt Lake City-u u travnju 2013. godine.

Neki dijelovi SAD-a su više skloni proklizavanju tla zbog geoloških obilježja regije.

Prema Agenciji za geološki nadzor, područja Appalachians koja su u blizini planinskih lanaca, najviše su sklona proklizavanju tla.

Klizanje tla ozbiljna je geološka opasnost za gotovo svaku državu u SAD-u. Šteta prouzrokovana klizanjem tla procijenjena je na 1 milijardu dolara. Osim toga, uzrokuje 25 do 50 smrti svake godine.

Globalno gledajući, klizanje tla uzrokuje stotine tisuća smrti i ozljeda godišnje. Financijska je šteta nekoliko stotina milijardi dolara.

Kroz povijest, masivno odronjavanje tla ostavilo je traga diljem svijeta.

Najskuplje i najkatastrofalnije odronjavanje tla u povijesti SAD-a, dogodilo se u proljeće 1983. godine u Thistle-u, Utah, gradu koji je i dan danas grad duhova. Šteta prouzročena odronjavanjem tla u Thistlu, Utah, procijenjena je na više od 400 milijuna dolara – prema Agenciji za geološki nadzor.

Gradski dužnosnici Pittsburgh-a su 8. travnja privremeno zatvorili restoran LeMont, na lokaciji planine Washington, zbog potencijalnog odronjavanja tla uzrokovanog klizanjem masivnih gromada i blata niz padine. Između 2. I 4. Travnja, Pitssburgh se suočio sa više od 35 mm padalina. Količina padalina s kojom su se susreli u prvih deset dana u mjesecu bila je duplo veća od uobičajenih.

Naslovna foto: Washington State Patrol – krhotine uzrokovane klizištem između Arlingtona i Darringtona, Washington, 23. ožujak. 2014.

Sličan sadržaj