SEIZMOLOŠKA SLUŽBA RH | Na području Petrinje od 2. do 3. siječnja zabilježeno 87 potresa

Preliminarni izvještaj o potresima na Petrinjskom epicentralnom području u razdoblju od 02.01.2021. do 03.01.2021. godine u 09:00

Tijekom navedenog razdoblja, seizmografi Seizmološke službe zabilježili su 87 potresa na navedenom području, od čega 63 potresa 02/01/2021. godine i 24 potresa 03/01/2021. godine do 09:00 sati.

Slika 1. Potresi na Petrinjskom epicentralnom području koji su zabilježeni seizmografima Seizmološke službe u razdoblju od 00:00 do 09:00 sati po lokalnom vremenu, 03/01/2021. godine.

MagnitudaBroj potresa
0 ≤ M < 29
2 ≤ M < 314
3 ≤ M < 41
4 ≤ M < 50
5 ≤ M < 60
6 ≤ M < 70

Tablica 1. Raspodjela potresa po magnitudama, u razdoblju od 00:00 do 09:00 sati po lokalnom vremenu, 03/01/2021. godine.

Slika 2. Potresi na Petrinjskom epicentralnom području koji su zabilježeni seizmografima Seizmološke službe 02/01/2021. godine.

MagnitudaBroj potresa
0 ≤ M < 232
2 ≤ M < 329
3 ≤ M < 42
4 ≤ M < 50
5 ≤ M < 60
6 ≤ M < 70

Tablica 2. Raspodjela potresa po magnitudama, za 02.01.2021. godine.3. 1. 2021.

Sličan sadržaj