Siječanj – proljetni mjesec

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za siječanj 2018. godine bila je iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 2,0°C (Lastovo) do 6,3°C (Bjelovar i Varaždin).

Apsolutna minimalna temperatura zraka za siječanj 2018. godine bila je viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a odstupanja su bila u rasponu od 3,2°C (Hvar) do 11,5°C (Varaždin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u siječnju 2017. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno toplo (sjeverozapadna Hrvatska, dio središnje Hrvatske i Like), toplo (šire područje Zavižana) i vrlo toplo(preostali dio Hrvatske).

Odstupanje količine oborine za siječanj 2018.

Analiza količina oborine za siječanj 2018. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile na podjednakom broju postaja iznad odnosno ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za siječanj 2018. godine nalaze u rasponu od 38% višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (32,1 mm) do 135% tog prosjeka u Gospiću (145,1 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno. Šire područje Gospića, Ogulina i Parga svrstano je u kategoriju kišno, a dio južnog Jadrana u kategoriju sušno.

Broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm u siječnju 2018. godine kretao se od 1 dan (Bjelovar, Daruvar i Karlovac) do 31 dan (Zavižan). Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerena je na Zavižanu i iznosila je 110 cm.

Izvor teksta i fotografija: DHMZ

Sličan sadržaj