Topljenje ceste u Nacionalnom parku Yellowstone

Cesta koja vodi kroz Nacionalni park Yellowstone je zatvorena, u četvrtak, 10. srpnja. Uzrok je geotermalna aktivnost u kombinaciji s visokim temeraturama na površini, jer se asfalt grije s donje i gornje strane, pa je u “sendviču”. Zatvaranje ceste je došlo u najgore moguće doba, odnosno u jeku turističke sezone. S obzirom na težinu oštećenja, dužnosnici nisu sigurni kada će cesta ponovno biti otvorena. Temp. zraka su na tom području od početka srpnja visoko iznad prosjeka. Naslovna: prikaz oštećenja na jednoj od prometnica u Yellowstoneu, Foto: Yellowstone National Park Service

Više