Topljenje ceste u Nacionalnom parku Yellowstone

Bs MU7 YOIc AA N G

Cesta koja vodi kroz Nacionalni park Yellowstone je zatvorena, u četvrtak, 10. srpnja. Uzrok je geotermalna aktivnost u kombinaciji s visokim temeraturama na površini, jer se asfalt grije s donje i gornje strane, pa je u “sendviču”.

Zatvaranje ceste je došlo u najgore moguće doba, odnosno u jeku turističke sezone.

S obzirom na težinu oštećenja, dužnosnici nisu sigurni kada će cesta ponovno biti otvorena.

Temp. zraka su na tom području od početka srpnja visoko iznad prosjeka.

Naslovna: prikaz oštećenja na jednoj od prometnica u Yellowstoneu, Foto: Yellowstone National Park Service