TROPSKA AKTIVNOST: OLUJA NA ZAPADNOM PACIFIKU I DEPRESIJA U ATLANTSKOM OCEANU


Nakon kraćeg zatišja ponovno je malo aktivnije što se tropske aktivnosti tiče. Pratimo 2 “žarišta”.
Zapadnim Pacifikom kreće se tropska oluja Leepi. Trenutno je u Filipinskom moru, a kretat će se u smjeru Japana idućih dana, čijem bi kopnu mogla stići u četvrtak poslijepodne, ne dođe li do promjena u putanji.
Na Atlantiku, tj. na kopnu okrenutom Atlantiku, u Belizeu, nalazi se tropska depresija 2, čiji se utjecaj bez daljnjeg jačanja očekuje na kopnu Srednje Amerike. Do nedjelje bi depresija mogla doći i do Meksika, kada bi se trebala raspasti.

Sličan sadržaj