VODOSTAJI U OPADANJU, VODENI VAL PROŠAO HRVATSKU, REDOVNE ILI IZVANREDNE MJERE I DALJE NA SNAZI


Glavnina vodenog vala na Dunavu napustila je Hrvatsku pa je većina vodostaja na Dravi i Dunavu u opadanju ili stagnaciji. Prema posljednjim dostupnim podacima, jedino se u Vukovaru bilježi manji porast vodostaja pa je Dunav tamo na 711 cm. U odnosu na sat prije Dunav je porastao za 6 cm, ali ako se pogleda cjelokupna situacija za danas vidljivo je da su te “amplitude” vodostaja bile vrlo izražene.
Primjerice u 01h vodostaj Dunava kod Vukovara bio je 730 cm, a već u 02h 697 cm. Takav rast i snižavanje nastavilo e sve do sada, a razlike postupno postaju sve manje kako vodeni val napušta Hrvatsku.
Drava u Osijeku trenutno je na 475 cm, a na snazi su i dalje redovite mjere obrane od poplave.
Idućih dana očekuje se daljnji pad vodostaja na Dravi i Dunavu, a s njihovim padom ukidat će se i proglašene mjere.

Sličan sadržaj