U Omišlju postavljena postaja za mjerenje kvalitete zraka

Foto: Dejan Jolić

U sklopu projekta “AirQ” u Omišlju je postavljena postaja za mjerenje kvalitete zraka. Cilj projekta je uspostaviti sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj, sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavještavanja javnosti i državnih institucija u skladu s najnovijim spoznajama i najboljom praksom. Time će se ostvariti učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama te preduvjeti za provođenje odgovarajućih mjera zaštite zraka.

Proširenje i modernizaciju državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka provodi Državni hidrometeorološki zavod u partnerstvu s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada. Vrijednost ovog projekta iznosi 125,1 milijuna kuna od čega se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sličan sadržaj