NASA objavila video kojim prikazuje rast temperature na Zemlji od 1880. – 2021.

Ne ulazeći u to je li ovo samo jedna Zemljina faza kakvih je bilo u povijesti ili utjecaj čovjeka, jedno je sigurno, naš planet se jako zagrijao u proteklu 141 godinu, što prikazuje NASA u svome videozapisu. Crvene spirale prikazuju godine kada je temperatura bila iznad prosjeka.

Sličan sadržaj