Uragani: Kako i gdje nastaju te kako dobivaju imena?

650x366_05201136_noaa

Zbog čestog referiranja na pojam uragana putem naših vremenskih vijesti iz svijeta, odlučili smo vam pobliže predstaviti sve o njima i o njihovom nastajanju.

Sukladno osnovnoj podjeli geografskog položaja nastanka tropskih sustava, u svijetu razlikujemo uragane, tajfune i ciklone. Sve je to jedno te isto, samo se zovu drugačije u pojedinim oceanima i dijelovima oceana.

Prema klasičnoj definiciji, uragane (ciklone, tajfune) smatramo intenzivnim poremećajima u atmosferi s izraženim spiralnim strujanjem zraka unutar njega.
Vrtložno kretanje i takva cirkulacija zraka izravna su posljedica rotacijskog kretanja Zemlje te činjenice da se i sam uragan kreće. Zahvaljujući Coriolisovom efektu, koji uvelike utječe na smjer rotacije, ali i na samu putanju, uragani na sjevernoj polutci skreću udesno, a na južnoj ulijevo.

Uragani za svoj nastanak iziskuju istovremenu pojavu nekoliko bitnih čimbenika, koji prvenstveno ovise o atmosferskoj situaciji nekog područja, fizikalnim svojstvima površine nad kojom se nalaze te geografskom položaju.
Uragani uobičajeno nastaju u tropskim i suptropskim područjima, ali nikako unutar područja 5° geografske širine prema sjeveru ili jugu (područje “tropske tišine”).
Neophodan uvjet za nastanak vrtložnog sustava ove vrste jest nastajanje nad toplom oceanskom površinom (temperature > 26.5°C) koja mu omogućava konstantnu opskrbu vlagom i toplinom, kao glavnim izvorom energije.
Visoka vlažnost zraka te smicanje vjetra druga su dva bitna uvjeta koja moraju biti zadovoljena za nastanak uragana.

Najraniji stadij uragana zapravo je udruženje jakih grmljavinskih oluja (tropska depresija), karakteristična za područje gdje pušu pasati.
Izraženiji razvoj ciklonske cirkulacije te pad tlaka zraka uz popratne rastuće brzine vjetra (od 64 km/h) u blizini središta prvi su očitiji zrak da se iz olujnog nestabilnog područja “kuha” nešto više – tada govorimo o tropskoj oluji.

Pri vjetru brzine od 119 km/h tropska oluja prelazi u uragan. Rotacija oko jezgre je najvidljivija je i najjača, a u tom su području i brzine vjetra najviše.
Površinski zrak spiralno rotira u centru i konvergira što izaziva dizanje zraka u centru – takozvano “oko” uragana zapravo je mirno područje, dok samo nekoliko kilometara dalje bukte potencijalno opasni vremenski uvjeti.

Tropski sustav ove vrste obično traje 6 dana, ali može potrajati i do dva tjedna.

Uragani i tropske oluje od 1950. godine (NOAA) dobivaju i imena sa ukupno 6 ponuđenih listi od kojih svaka sadrži 21 naziv. Imena se nakon korištenja vraćaju na listu te ciklički ponavljaju.
Nazivlje je uvedeno radi lakšeg i sažetijeg sporazumijevanja u meteorologiji, ali i lakšeg iznošenja široj javnosti.

Do 1970. godine, dobivali su samo ženska imena, no od tada je ravnopravnost spolova uvažena i u nomenklaturi uragana.

Naslovna: Uragan nadomak kopnu SAD-a; Izvor: NOAA

Sličan sadržaj