VELIKI “LEDENI OTOK” PRIJETNJA MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI


Od ledenjaka Pine Island na Antarktici odvojila se golema santa leda veličine Singapura, odnosno dva Brača ili osam Manhattana, koja bi mogla ugroziti jednu od najdinamičnijih pomorskih prometnica svijeta.

Pukotinu je prvi put snimio NASA-in satelit u listopadu 2011. kada je bila široka samo 50 m, a duga 24 km. Golema santa površine 700 km2 nedavno se, po završetku antarktičke zime, potpuno odvojila od ledenjaka koji ju je stvorio i zaplovila Južnim, odnosno Antarktičkim oceanom.

Prema procjenama stručnjaka to je prva santa te veličine koja se odlomila od 2001. Ledena ploča ne bi trebala uzrokovati ekološke probleme, međutim, mogla bi omesti međunaronu trgovinu, što ovisi o tome u kojem će se smjeru zaputiti.

Prema dosadašnjim predviđanjima trebala bi slijediti antarktičku obalnu struju prema Rossovom moru prije nego što konačno stigne u Južni ocean. Trebat će nekoliko godina da se potpuno otopi.

Ledenjak Pine Island putuje brže od svih ostalih ledenjaka na Antarktici.

Graphic News/T-Portal

Sličan sadržaj