DHMZ: Ocjena mjeseca siječnja 2015.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA SIJEČANJ 2015.

Analiza temperaturnih anomalija za siječanj 2015. godine pokazuje da su u Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0.9°C (Hvar) do 4.5°C (Varaždin).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (Zavižan te dio srednjeg i južnog Jadrana), toplo (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SIJEČANJ 2015.

Analiza količina oborine za siječanj 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile na većem broju analiziranih postaja iznad višegodišnjeg prosjeka dok je na glavnoj meteorološkoj postaji šibenik ovogodišnja siječanjska količina oborine bila jednaka prosjeku. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za siječanj 2015. godine nalaze u rasponu od 55% višegodišnjeg prosjeka u Malom Lošinju (48.1 mm) do 206% tog prosjeka u Daruvaru (113.4 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Zagreba, dio sjevernog Jadrana te srednji i južni Jadran), kišno (istočna Hrvatska te dio sjeverne i središnje Hrvatske), vrlo kišno (šire područje Daruvara) i sušno (dio sjevernog Jadrana).

Broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm u siječnju 2015. godine kretao se od 1 dan u Kninu do 31 dan na Zavižanu. Maksimalna visina snijega izmjerena je na Zavižanu (88 cm), slijedi Puntijarka (42 cm), Parg (39 cm), Ogulin (20 cm), itd.

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj