EUROPA U NOVOM TJEDNU: 2 CIKLONALNA ŽARIŠTA


Ako pogledamo trenutnu sinoptičku kartu nad Europom, možemo vidjeti da se trenutno ništa specijalno ne događa nad Starim kontinentom. Atlantikom dominira stabilna anticiklona koja u “suradnji” sa anticiklonom na sjeveroistoku Europe čine neprekinutu “autocestu” od jugozapada ka sjeveroistoku, time onemogućavajući intenzivnim prodorima i ciklonama na sjeveru prodiranje južnije. To će se promijeniti u novom tjednu, a Europa će dobiti 2 velika ciklonalna centra, jedan nad Sjevernim morem, a drugi u Sredozemlju.

Na istoj toj karti s naslovnice vidimo da je u blizini Španjolske područje s visinskim strujanjem nestabilnog zraka, koje će se u novoom tjednu pomicati istočnije prema centru Sredozemlja. Istovremeno će popuštati anticiklona koja priječi prodorima sa sjevera spuštanje južnije, što će omogućiti velikoj cikloni spuštanje prema Britaniji. Istovremeno će ta ciklona povući veću količinu hladnog zraka sa sjevera.

Spomenuta će ciklona već tijekom utorka svoju dolinu pružiti do zapadnog Sredozemlja, gdje se očekuje nastanak i produbljenje sekundarne ciklone koja će se do srijede ujutro premjestiti ka Sardiniji i Korzici, a zatim nastaviti svoj put preko srednje Italije prema sjevernom Jadranu, a zatim dublje na kontinent.

Obzirom da će ciklona iz Sjevernog mora nastaviti spuštanje prema Francuskoj, upravo tamo i na Otoku, očekuje se i prvi ozbiljniji nalet hladnoće, uz mogućnost snijega.
Upravo ta ciklona sa Sjevernog mora otvorit će put hladnoći i prodorima sa sjevera prema Alpama i Sredozemlju pa se tijekom petka u Sredozemlju očekuje formiranje još jedne ciklone, s kojom će, ostane li ovako snijega biti u Gorskom kotaru, a za nizine Hrvatske situacija je još uvijek dvojbena.

Sličan sadržaj