GLOBALNO KRETANJE VJETRA


Od jakog do olujnog, pa sve do tišine ili slabog vjetra, nema dana da na našem planetu nema strujanja zraka, tj. vjetra.
NASA si je opet dala truda i putem svojih pomagala zabilježila globalno kretanje vjetra, a kartu možete vidjeti iznad, a interaktivna karta čeka vasOVDJE.

Sličan sadržaj