Klimatski podaci na Google Earthu


Od ovog se tjedna na Google Earthu mogu pregledavati temperaturni podaci za više od 6 000 meteoroloških postaja. Nakon zumiranja određene meteorološke postaje moguće je pregledavati temperaturne podatke od početne godine mjerenja za tu postaju do danas. Mogu se pregledavati i grafovi po godišnjim dobima, a dostupan je i tabelarni prikaz. Iako su ti podaci i dosad bili javno dostupni, njihova integracija s Google mapom omogućuje lakšu dostupnost, pregledavanje i pretraživanje. Za korištenje ovog zanimljivog alata dovoljno je samo izvršiti download KML datoteke uz instaliran Google Earth na računalu. Za Hrvatsku su dostupni podaci za Zagreb Grič (od 1862. godine do ožujka 2013.). Zagreb Maksimir (nepotpuni podaci od 1951. do 1996.), Zagreb Pleso (nepotpuni podaci) te za Osijek (od 1882, do kolovoza 2008. godine).

Foto: Google Earth

Sličan sadržaj