Objašnjenje trenutne sinoptičke situacije kroz zbivanja u stratosferi

Tropopauza razdvaja dobro izmiješanu troposferu od stratosfere. Povećanje statičke stabilnosti u tropopauzi pokazuje da su troposfera i stratosfera s različitom toplinskom stratifikacijom. Riječ je o termičkoj tropopauzi koja se temelji na vertikalnoj brzini prolaska temperature.

Na dinamičkoj tropopauzi, koja se uzima kao površina potencijalnog vrtloga (PV), ciklone karakterizira niska potencijalna temperatura, dok anticiklone karakterizira visoka potencijalna temperatura pa ugrubo možemo reći da je PV na sljedećoj animaciji površina položaja tropopauze, gdje je ona niža prema polu (hladniji zrak, gustoća veća) u odnosu prema ekvatoru.

Zbog dinamike u troposferi, imamo strujanja prema polu i prema ekvatoru, pa tako dolazi do miješanja zračnih masa. Potencijalno topla (hladna) tropopauza obično je povezana s anticiklonom (ciklonom). Tako da nam sjeverna hemisfera izgleda kao valovi koji putuju po Zemljinoj atmosferi. Te valove nazivamo Rossby valovima.

Mali poremećaji nalik valovima nastaju, rastu i konačno se raspadaju. Razbijanje valova događa se u dva smjera: u ciklonskom smjeru (rotacija planeta) ili u anticiklonskom smjeru (suprotno rotaciji planeta).

Na gornjoj animaciji prikazano je aniticiklonsko razbijanje vala (AWB), koje dovodi do formiranja anticiklone nad Skandinavijom, koja onda dovlači sa istoka hladni zrak do naših predjela.
Ako se hladna zračna masa zadrži sa novim poremećajem sa Atlantika, može biti zimski zanimljivo na početku sljedećeg mjeseca.

AWB može imati i još jedan utjecaj, naime dolazi do vertikalnog prijenosa topline u stratosferu.

Tekstovi u kojima se obrađivala ova tematika – potencijalna vrtložnost (PV) i valovi u troposferi:
https://rimeteo.com/medicane-udimo-u-jezgru-dogadanja-ii-dio/
https://rimeteo.com/analiza-zbog-cega-imamo-ovakvo-vrijeme-i-kakvo-bi-moglo-biti-do-kraja-mjeseca/

Sličan sadržaj