Objavljeno što je dovelo do kraja posljednjeg ledenog doba


Ugljični dioksid koji je oslobođen iz dubina oceana otvorio je put završetku posljednjeg ledenog doba, pokazalo je istraživanje koje prenosi BBC.
Njegovo oslobađanje u atmosferu dovelo je do preokreta prema toplijem razdoblju, prema znanstvenicima sa sveučilišta Southampton koji su kemijski analizirali oklope pretpovijesnih planktona.

Svjetski oceani apsorbiraju trećinu atmosferskog ugljičnog dioksida oslobođenog sagorijevanjem fosilnih goriva.
Znanstvenici vjeruju da se zagrijavanjem oceana njegova sposobnost da apsorbira atmosferski ugljični dioksid može smanjiti što može voditi u brže globalno zagrijavanje.

Dr. Miguel Martinez-Boti, koja je sudjelovala u istraživanju, kaže da je otkriće pokazalo da postoji veza između vrlo visokih koncentracija ugljičnog dioksida deponiranih u nekim dijelovima oceana i porasta atmosferskog ugljičnog dioksida na kraju posljednjeg ledenog doba.

‘To povećava naše razumijevanje uloge oceana u ciklusu deponiranja i oslobađanja ugljičinog dioksida’, kazao je znanstvenik za BBC.
Istraživanje je temeljeno na analizi pretpovijesnih morskih organizama koji su živjeli na površini oceana prije više tisuća godina.
Kiselost oceana koji su nastanjivali može se iščitati iz njihovih oklopa što, pak, omogućava da se izračuna količina ugljičnog dioksida u vodi.

Istraživač Gavin Foster kaže kako je istraživanje potvrdilo da su prirodne varijacije atmosferskog ugljičnog dioksida između ledenog doba i toplijih razdoblja uvjetovane promjenama količina ugljika uskladištenih na dnu oceana.
Znanstvenici drže da vode oko Antarktika imaju ključnu ulogu u kretanju ugljika između atmosfere, kopna i mora.
Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature.

Izvor: HINA
Naslovna foto: Ocean/ Thinkstock

Sličan sadržaj