PRVI OZBILJNIJI SNIJEG SKANDINAVIJI / OSTATKU, A POSEBNO JUGU EUROPE IZNADPROSJEČNA TOPLINA

Atlantik je ovih dana prilično zauzet s proizvodnjom ciklonalnih vrtloga koji zapadu Europe donose nestabilnije vrijeme uz čestu kišu. Sjevernije, nad Skandinavijom još jedna ciklona, ai s potpuno drugačijim posljedicama. Naime, zbog dovoljnog dotoka hladnoće, ona sa sobom nosi snijeg pa može doći stvaranja i do prvog ozbilnijeg pokrivača, otkako smo ušli prema hladnijem dijelu godine. Istovremeno, na Sredozemlju ljeto uz iznadprosječne temperature zraka.

U prošlim pisanjima o sinoptičkoj situaciji nad Europom spominjali smo da je Atlantik bio prilično neaktivan sa svojim ciklonama, no čini se da se i to polako mijenja i da ocean ulazi u svoje nestabilnije razdoblje, što jugu Europe znači iznadprosječne temperature zraka, a zbog anticiklone to znači i prilično suho vrijeme.

Jaka ciklonalna aktivnost na Atlantiku znači da do daljnjega središnjim i južnim dijelovima Europe nema zahlađenja. Sa jugozapada pritječe topao afrički zrak, a povremeno će taj zrak biti i nešto vlažniji, ako kakva fronta s Atlantika dođe do zapadnog Sredozemlja.

Prave hladnoće nema čak niti na sjeveru Europe, već se jezgra hladnog zraka zadržava iznad Grenlanda. Potreban je anticiklonlni blok koji bi omogućio prelijevanje te hladnoće u južne geografske širine. Kratkoročno, toga nema na vidiku.

Sličan sadržaj