SUPERTAJFUN FRANCISCO IDE NA JAPAN


Nakon što je Japan pred malo osjetio svu moć tajfuna Wipha koji čak i nije direktno centrom dirao kopno, a opet proizveo i preko 800 mm kiše i ljudske žrtve, sada se sprema nova tropska nevolja, a prognoze kažu, bit će još i gore!

Zapadnim Pacifikom, daleko i istočno od Filipina kreće se supertajfun Francisco, čija stalna brzina vjetra iznosi čak 260 km/h, s udarima od preko 300 km/h. Trenutno je još jako daleko od Japana, a kako mu se bude približavao tako će i polagano slabiti, a do četvrtka, kada se očekuje udar na glavno japansko kopno, trebao bi oslabiti na drugu kategoriju, no i dalje će biti opasan po živote i imovinu.
Na naslovnici je prognoza putanje i snage, Izvor: wunderground

Sličan sadržaj