Stanovnici Vukovarsko-srijemske županije u strahu: Napukao savski nasip u Račinovcima


Savski nasip kod Račinovaca, koji je lani pukao pod naletom snažne vodene bujice i izazvao stravičnu poplavu, ponovno ima pukotine. Mještani tvrde da se na jednom mjestu pojavila pukotina u dužini od stotinjak metara.

“Stvorio se procijep u nasipu koji puca u duljinu, kao da je netko sjekirom udarao po zemlji”, rekli su Glasu Slavonije. Mještani, koji se još nisu oporavili od poplave u svibnju, u strahu promatraju kako se na nasipu ponovno pune vreće pijeskom.

“Nitko nam ništa ne govori. Dobili smo informaciju da je u Račinovce stiglo 5000 vreća, pijesak i folija za oko pet kilometara nasipa, što ne sluti na dobro”, kažu Račinovčani.

Vodostaj pritoka Save raste

S obzirom na puno padalina u posljednje vrijeme, pritoci Save rastu, a porast će i još više kad se počne topiti snijeg u Sloveniji.

Voditeljica vinkovačke ispostave Hrvatskih voda Mirjana Šota tvrdi da je situacija pod kontrolom i da nema razloga za strah i paniku.

“Prilikom redovne ophodnje nasipa u prosincu i siječnju, uočili smo, a bilo je i dojava zabrinutih građana koji također pomno prate situaciju, određena oštećenja. To su uobičajene pojave i na drugim dionicama. Ali s obzirom na to da znamo da je nasip na ovom dijelu dosta loš i da se opet mogu očekivati veliki vodostaji, krenuli smo sa sitnim sanacijama za prijam velikih voda kako bismo spriječili ponavljanje neželjene situacije”, pojasnila je Šota Glasu Slavonije.

Svih deset mjesta oštećenja obloženo je zaštitnim folijama koje su učvršćene vrećama. Šota pojašnjava da radovi koji su bili predviđeni projektom od prošle godine još nisu potpuno završeni, ali oko 97 posto je gotovo.

Šota: Nema mjesta panici

“Nema mjesta nikakvoj panici i uopće ne znam otkud dezinformacije u medijima kako se nešto dramatično događa na nasipu. Ako je nekome cilj bio uznemiriti stanovništvo, onda je to loša namjera”, poručila je Mirjana Šota.

Također je istaknula kako se svi radovi na nasipu duž rijeke Save, a ne samo kod Račinovaca, izvode po pravilima struke i uz stručni nadzor.

DUZS: Pratimo situaciju

Iz DUZS-a Indexu su odgovorili kako trenutno, putem Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar, prate situaciju vezanu uz oštećenja nasipa. “Za sanaciju nasipa nadležne su Hrvatske vode d.d. čija je redovna zadaća provjera stabilnosti nasipa, uz poduzimanje adekvatnih mjera sanacije uočenih puknuća i drugih oštećenja nasipa. U slučaju puknuća nasipa, DUZS će provoditi mjere zaštite i spašavanja ugroženog i stradalog stanovništva koje se provode na principu supsidijarnosti, solidarnosti i kontinuiteta djelovanja, sukladno svojoj nadležnosti.”, poručuju iz DUZS-a.

Izvor: HINA

Sličan sadržaj