Tijekom jutra zabilježena pojava pijavica na jugu Istre

Pula, Elvis Radulovic, Istramet

Nakon nestabilnog petka, vrijeme se nije stabiliziralo ni na početku subote. U sklopu manjih grmljavinskih sustava na jugu Istre oko 8:30 h razvilo se nekoliko pijavica.

Prema potvrđenim izvješćima, kod Rta Kamenjaka razvile su se dvije pijavice koje su bile jasno definirane nekoliko minuta. Zabilježen je jedan veći i jedan manji vrtlog.

Nedugo zatim oko 9 sati u nestabilnoj atmosferi na moru kod Brijuna razvio se novi sustav koji je iznjedrio vrlo definiranu i dugoživeću pijavicu. Prema informacijama s kojima raspolažemo, pijavice su se držale mora i nisu pričinile štetu, javlja Istramet.

Pula, Patrik Toma, Istramet

Sličan sadržaj