U moru ima 10 puta više riba nego se mislilo

Najnovija znanstvena istraživanja pokazuju da u moru živi 10 puta više riba nego se dosad mislilo.
Ukupna riblja masa u oceanima je 10 puta veća od dosad izračunate, objavljeno je u znanstvenom časopisu Nature Communications.

Istraživanje se baziralo na ribama koje žive na dubinama od 200 do 1000 metara, i prema takvim procjenama takve ribe čine 95% svih riba u morima.

No to ne znači da istraživanje opravdava masovni izlov koji je i dalje sve veći svjetski problem. Na primjer, tuna koja se masovno lovi je riba koja živi blizu površine.

Foto: m novine

Sličan sadržaj