ZAŠTO POMIČEMO SAT?


Zima nam se približava i dani postaju sve kraći ili možda bolje rečeno trajanje dnevnog svjetla postaje sve kraće. Zadnje nedjelje u listopadu pomaknuli smo svoje satove jedan sat unatrag, pa je vrijeme u 3 sata po ljetnom vremenu, postalo 2 sata po zimskom vremenu. No, znate li zašto to radimo?

Pomicanje sata ili prvi put je uvedeno SAD-u 1918., (a spominje se još u 18. stoljeću) kako bi se takvim činom uštedjela energija. Vjerovalo se da ako satove prilagodimo trajanju dnevnog svjetla, više ćemo posla moći obaviti za trajanja dnevnog svjetla. Manje toga bi nam ostalo za večernje i noćne sate, a samim time, više bismo uštedjeli.

Na naslovnoj grafici koju smo preuzeli s wikipedije, crvenom bojom prikazane su zemlje koje ne pomiču sat, narančastom one koje su nekada pomicale, a plavom bojom prikazane su zemlje koje i danas provode tu mjeru.

Sličan sadržaj