ANALIZA | Hoće li doći do zimskog “setupa” krajem ovog i početkom idućeg mjeseca?

Numerički modeli za ovu dekadu u nekoliko navrata nude visok tlak preko sjevera Europe, a onda i preko Grenlanda.

Prva situacija je zanimljiva za nas, jer može donijeti zanimljive momente za ljubitelje zime. Teško je reći hoće li to doći do naših predjela i u kojem obliku, zbog nekoliko uzroka.

Puno puta spominjano, jer taj profil temperature površine oceana održavan godinama, upečatljiv je kao hladni “blob” (balon) južno od Islanda i Grenlanda (označen krug na slici ispod). Prema dosadašnjem praćenju, to zna biti podržavač niskog tlaka oko Islanda, dok na jugu prema Azorima vlada visok tlak što za Europu znači blagu zimu. Pogotovo je ovo izraženo ako su razlike u tlakovima jake, što gledamo po  pozitivnom indexu NAO.

Još jedan važan način forsiranja pozitivnih vrijednosti NAO je jak stratosferski polarni vorteks (PV), koji je brzo postao jak, klimatološki je to dosta ranije, pa su neke vrijednosti blizu rekorda, temperature na 10 hPa blizu rekorda, a možda se dobije i novi rekord.

To nije samo u gornjoj stratosferi, slično se reflektira i u donjoj stratosferi, što se vidi na prikazu temperature 150 hPa, gdje se prognoziraju temperature blizu rekordno niskih. Ovo znači da bi stratosferski PV mogao ojačati (smjer kao i svaka ciklona na sjevernoj hemisferi), čime bi se pojačalo zonalno strujanje (smjer zapad – istok), a takvo stanje PV je dosta upareno sa pozitivnim NAO indexom, što za Europu znači prevladavajuće blago vrijeme, promjenljivo na sjeveru Europe, a preko juga visok tlak i stabilno vrijeme. Međutim, to nije put sa jednom trakom i bez raskrižja.

Kada se sa 10 hPa, spusitmo na 100 hPa, vidimo da nije isti trend porasta brzine vjetra:

To daje nade za one koji vole zimu da bi bar malo moglo biti zanimljivije u narednom periodu. Jedan od razloga za to je da se jet stream (mlazna struja, JS) pojačava preko Pacifika.
Naime, u atmosferi se teži ravnoteži, tako da ako negdje dođe do velikog pojačanja JS-a, geografski dalje će doći do slabljenja. Tako da se smanjuje brzina JS-a preko Atlantika, što onda stvara pokušaje pomicanja visokog tlaka više prema Sjevernom polu, a time se spušta hladni zrak rubom anticikona prema nižim geografskim širinama, pa tako i prema Balkanu.

Razlog u jačanju JS-a i produženju ovog mlaza je visok tlak koji vlada nad većim prostorom srednje i istočne Azije u sklopu sa konvektivnim aktivnostima oko Indijskog oceana. Te konvektivne aktivnosti gledamo kao MJO faze. Kako se konvektivne aktivnosti u tropskim predjelima pomiču prema srednjem Pacifiku, to pomaže u jačanju i produženju JS-a preko većeg dijela sjevernog Pacifika:

Hladne boje na slici pokazuju propadanje zraka, odnosno konvektivne aktivnosti koje se kreću prema Pacifiku.

Ako pogledamo JS na 250 hPa, vidi se slabo strujanje preko sjevernog Atlantika, što može pomoći u pomicanju visokog tlaka preko sjevernog Atlantika ili Skandinavije:

I ranije smo pisali o JS kroz različita objašnjenja vremenskih sustava:

Kako to sve može utjecati na naše “malo dvorište” je teško reći za duži period. Evidentno je da će oslabiti polje visokog tlaka na istoku Europe i preko Sredozemlja, što bi mogla biti dobra kombinacija hladnog zraka sa istoka i vlage sa zapda za vrijeme prikladnije godišnjem dobu koje je sada.

Međutim, sustavi se brzo pomiču, tako da je upitno koliko bi taj scenarij bio ostvariv, jer su velike šanse da se opet formira polje visokog tlaka preko Europe, kao nešto što je obilježilo vrijeme tokom prve dvije dekade studenog. Takvu raspodjelu sustava forsiraju MJO faze (3.4 i 5) koje su trenutno i pred nama:

Pozicija režima koji prevladavaju zimi na sjevernoj hemisferi. Pacific Trough (gornja slika) otvara mogućnost da se greben prostire više preko zapadne i sjeverne Evrope, te niži tlak bi vladao prema jugoistoku kontinenta. U tom slučaju stvarale bi se prilike bar za  prosječne temperature uz mogućnost oborina.

Ima li nade za skorije zimske ugoađaje

Prognoza za prosinac pred nama bi, ako se ostvare trenutne prognoze PV-a, moglo više biti zonalno strujanje te vladanje visokog tlaka na nižim geografskim širinama, što bi značilo prevladavajući visok tlak uz mogućnost stvaranje inverzije, što ovisi od pozicije anticiklone i strujanja vjetra, s povremenim frontalnim poremećajima.

Oni koji žele zimske ugođaje, trebali bi pričekatii bar do kraja ovog mjeseca, kada bi mogle neke stvari biti jasnije. A neke značajke su napomenute ovdje. Naime, moguće je da visok tlak ojača iznad Skandinavije i Urala, baš i iz ovih faza i režima (sa zadnje slike) čime bi oslabio PV, ali za Balkan to znači i dotok hladnog zraka sa istoka uz kombinaicju sniženog tlaka preko Sredozemlja. Za sada su to male šanse, ali iz sličnih pozicija sustava znao se dogoditi takav razvoj.

Sličan sadržaj