SOLARNE AKTIVNOSTI NAJSLABIJE U ZADNJIH 100 GODINA


Sunce se trenutno nalazi na vrhuncu svog jedanaestogodišnjeg ciklusa, ali su solarne aktivnosti najslabije u posljednjih 100 godina, priopćili su znanstvenici. Idući solarni maksimum prema njihovom predviđanju, trebao bi biti još slabiji.

Tijekom solarnog maksimuma, povećava se broj sunčevih pjega. Ova privremena tamna područja na površini naše zvijezde nastaju uslijed međusobnog djelovanja između sunčeve plazme i magnetnog polja.

Pjege su izvor solarnih izboja koji mogu poslati čestice prema Zemlji i oštetiti satelite i mreže za prijenos električne energije, a mogu prouzročiti i pojavu polarne svjetlosti.

U prosjeku svakih 11 godina sunce prođe kroz ciklus povećanja i smanjenja broja sunčevih pjega. Vrhunac aktualnog ciklusa 24 očekuje se tijekom ove godine, ali nikada nije bilo manje pjega u usporedbi sa maksimumima u posljednjih nekoliko ciklusa.

Ovaj “tihi maksimum” omogućava znanstvenicima da testiraju svoje znanje o tome kako sunce funkcionira i poboljšaju predviđanja o budućim solarnim ciklusima.

Ciklus 24 smanjenog intenziteta uklapa se u stogodišnji obrazac jačanja i slabljenja jedanaestogodišnjih ciklusa. Znanstvenici ne znaju sa sigurnošću zašto se ovo događa, ali je poznato da je slabijih ciklusa bilo i početkom 19. i 20. stoljeća.

Sličan sadržaj