Supertajfun Lan kreće se prema Japanu, na udaru će se naći i Tokio

Japanu se približava snažni supertajfun Lan, čiji vjetrovi dostižu brzinu od 241 km/h, što je gornja granica 4. kategorije. Prema Saffir-Simpson klasifikaciji, 5. kategoriju tropski sustav stječe stalnom brzinom vjetra od 252 km/h, iz čega se može vidjeti da Lan nije daleko od toga.

No, i bez dodatnog jačanja Lan je razoran superatajfun čiji će se udar dogoditi na kopnu Japana u ponedjeljak, ali oslabljen na 2. kategoriju. Očekuje se obilna kiša, mogućnost poplava i plavljenja nižih dijelova obale zbog olujnog uspora.

Po prolasku Japana sustav će izgubiti tropska svojstva, ali i dalje s vjetrovima tajfunske (uraganske) snage.

Naslovna: Satelitski prikaz supertajfuna Lan; WU

Sličan sadržaj