Rijeka: Bura samo ove godine Kampusu nanijela 400 tisuća kuna štete

Samo u 2015. godini štete na zgradama u sveučilišnom kampusu uzrokovane vremenskim nepogodama odnosno jakom burom procijenjene su na 400.000 kuna. Tijekom 2014. godine za sanaciju šteta je izdvojeno 43.195 kuna. Za 2013. godinu nema evidencije o štetama i iznosima sanacije dok su za period od 2010. do 2012. godine poznate štete, ali nismo dobili iznose koji su utrošeni za sanaciju. Za pretpostaviti je da je od početka otvaranja Kampusa do danas za saniranje raznih oštećenja u Kampusu potrošeno oko pola milijuna kuna. S jakom burom građevine u Kampusu su…

Više