Sve učestaliji napadaji morskih pasa na ljude

Povećan broj evidentiranih napadaja morskih pasa na području atlantske obale pripisuje se sve višim temperaturama oceana. Sve veći prosjeci temperature površinskih slojeva Atlantika u ljetnim mjesecima glavni su uzrok remećenja uobičajenog uzorka migracije na jug. Samo u 2014. godini, zabilježeno je 130 napadaja na ljude, što je 70 % više od prosjeka za 20. stoljeće. Zapadna obala SAD-a posljednjih godina suočava se s istim problemom. Kalifornijske vode uz povećani broj morskih pasa postale su sve neprivlačnije kupačima. Oceanografi-biolozi s instituta Sveučilišta u Coastal Carolini u ovakvoj pojavi upozoravaju loše utjecaje…

Više

Gdje ste najviše u opasnosti od napada morskog psa?

S više od 400 različitih vrsta morskih pasa koji žive u svjetskim oceanima, postoji oko 70 do 100 napada morskih pasa tokom godine. Najzloglasniji morski pas napada New Jersey, tako je tamo u srpnju 1916. godine poginulo četvero ljudi. Ljudi s Prirodoslovnog muzeja govore kako će napadi morskih pasa ovo desetljeće biti u porastu, jednostavno zato što je ljudska populacija narasla. Napad morskog psa je kvalificiran kao opasan po život s značajnim ozljedama s povremenim slučajem smrti. Neka mjesta u svijetu imaju veću pojavu morskih pasa i napada od drugih.…

Više