TROPSKA OLUJA YAGI IPAK NEĆE NA JAPAN


Tropska oluja Yagi prema najnovijim predviđanjima ipak neće na kopno Japana. Još u prošlom našem izvještaju se činilo da bi oluja, nastala u Filipinskom moru mogla predstavljati prijetnju japanskom kopnu. Danas je na prognozama vidljiv značajan zaokret u putanji prije kopna, uz slabljenje na tropsku depresiju (slika).
Ipak posredan utjecaj oluje neće moći biti izbjegnut, a očitovat će se kroz prolazno visoke valove, manji porast razine mora, vjetar i kišu, no sve je tako daleko manje nego što bi bilo da dođe do direktnog udara na kopno.

Sličan sadržaj