VREMEPLOV | Još jedna povijesna bura u studenom (14.11.2004.)

Riječani ovu buru vjerojatno ne pamte tako dobro kao onu iz 2013. godine, ali ne možemo ne prisjetiti se jedne od najjačih bura uopće na Jadranu, one od 14. studenog 2003. godine, koja je harala Dalmacijom.

Bura je nastala kao posljedica naglog produbljenja ciklone. Crometeo piše da se 13.11. ciklona nalazila nad sjevernom Afrikom i postupno se produbljavala dižući se prema Sardiniji. Naglo jačanje ciklone dogodilo se kad se vrtlog hladnog zraka spojio s dolinom sa sjevera Europe. Rezultat toga bio je produbljavanje ciklone u sardinijskom kanalu, pa je tlak zraka u središtu ciklone pao za 20 hektopaskala u samo 24 sata!

Ovakva pojava naziva se meteorološkom bombom. Nastala je razlika u tlaku od 25 hPa, a ta razlika najbolje je bila vidljiva u intenzitetu bure. Neslužbeno su mjerene brzine i do 280 km/h, a na nekim lokacijama prosječna brzina nije padala 24 sata ispod 150 km/h (Maslenica)!

Prema podatku DHMZ-a od 14. studenog 2004. godine, u Splitu i Šibeniku izmjeren je udar bure od 130 km/h, Senju 119 km/h, splitskom aerodromu 115 km/h, dubrovačkom aerodromu 108 km/h, Pločama 104 km/h, Dubrovniku 101 km/h, a u Rijeci 68 km/h.

U drugom dijelu 14. studenog, ciklona se popunjavala pa je i bura slabjela, a iza ove bure ostala je velika materijalna šteta, najviše u Dalmaciji.

Sličan sadržaj